Пест Контрол 2000 ЕООДПест Контрол 2000 ЕООД

Родентициди

БАРАКИ ГБ - пелети

Родентициди

Описание: Готова за употреба високоефективна хранителна примамка срещу гризачи- плъхове и мишки. Пелетите БАРАКИ ГБ са подходящи за употреба както в градски райони -складове, жилищни сгради, производствени предприятия и др., така и за полева дератизация.
Състав: Съдържа най-авангардния антикоагулант - дифетиалон в комбинация с много атрактивни за гризачите добавки. Дифетиалон е толкова ефективен, че примамките съдържат само 25 ррм, половината от необходимата доза за останалите антикоагулантни родентициди от второ поколение.

РОДЕКСИОН

Родентициди

Описание: Високоефективен родентицид на база бромадиалон(0.05 гр/кг.).
Състав: Неговата формулация-паста е разработена чрез най-нови технологии: съдържа парафин и изключителни атратканти, въздействащи на обонянието и вкуса на гризачите - ванилия, захар и др. Подходящ за борба с плъхове и мишки както в сухи помещения, така и за външна и канална дератизация.

ФАКОРАТ - паста и восъчни блокчета

Родентициди

Описание: ФАКОРАТ е ефективен срещу различни гризачи – сив плъх, черен плъх, домашна мишка, полевка и др. ФАКОРАТ убива гризачите, като им причинява вътрешни кръвоизливи и за това, тъй като се задушават, те търсят чист въздух и излизат и умират на открито, без да страдат.
Състав: 100% Бродифакум: 0,05 %
Атрактанти : до 100%

НОКОРАТ - паста

Родентициди

Описание: Неговата формулация- паста е разработена чрез най- нови технологии: съдържа парафин и изключителни атрактанти, въздействащи на обонянието и вкуса на гризачите - ванилия, захар и др. Подходящ за борба с плъхове и мишки както в сухи помещения, така и за външна и канална дератизация.Продукта е екологично съобразен.
Състав: Дифенакум: 0,05 %
Битрекс: 0,1 %
Атрактанти : до 100%

СЕНСОР

Родентициди

Описание: Нетоксична хранителна примамка в 15 гр. пакетчета. Това е балансирана смес от хранителни съставки, която се срещат в хранителната диета на гризачите, за мониториг на предпочитаните от тях места.
Употреба: Употребата на СЕНСОР е ефективна и безвредена при мониторинг на местата, които се посещават от гризачите. Благодарение на своите характеристики, СЕНСОР помага да се изпълнят изискванията на процедурите по НАССР и е средсво за Интегриран Пест Контрол. СЕНСОР е подходящ за използване във всички места, където храната се приготвя, съхранява и пакетира, като се поставя в метални или пластмасови хранилки.Той не съдържа никакви отровни или опасни да здравето компоненти и не изисква регистрация в МЗ.