Пест Контрол 2000 ЕООДПест Контрол 2000 ЕООД

За Нас

Пест Контрол 2000 Пест Контрол 2000 Пест Контрол 2000

Фирмата

Фирма "Пест контрол-2000" ЕООД, гр. София е специализирана в областта на контрола на вредните насекоми и гризачи. Фирмата е вносител и работи с препарати на реномираните компании, Aventis - Германия, AgriSense - Англия, I.N.D.I.A. - Италия, Singenta - Англия и DowAgriSciences - САЩ. Разполагаме с модерна техника и препарати за обработка срещу хлебарки, мравки, мухи, гризачи и всички складови неприятели, както и с квалифицирани специалисти, притежаващи съответните разрешителни за провеждане на мероприятия по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Фумигация.

Висок стандарт

На базата на предлаганата обширна гама препарати и висок професионализъм нашата фирма е една от водещите в областта на интегрирания пест контрол (IPM) в България. Оказва максимално съдействие при сертифициране на системи за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point), управление на качеството на базата на ISO9000 и при сертифициране на системи, гарантиращи добра производствена практика (GMP). Фирмата е член на Българската Асоциация по пест контрол (BAPC) и Европейската конфедерация по пест контрол (CEPA). Наши уважавани клиенти са водещи предприятия в областта на производството, туризма, хранително - вкусовата промишленост, съхранението на зърнени храни, както и реномирани държавни и административни учреждения.