Пест Контрол 2000 ЕООДПест Контрол 2000 ЕООД

Дезинфектанти

СЮРХЛОР - Д

Дезинфектанти

Описание: Универсален дезинфекционен препарат с широкоспектърно бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие. Съдържа натриев дихлоризоцианурат и се предлага под формата на дозирани ефервесцентни таблети. Сюрхлор - Д е незаменим дезинфектант за обща употреба в болници, детски заведения, обществени сгради, заведения за хранене, както и за басейни и питейна вода.
Състав: Съдържа най-авангардния антикоагулант - дифетиалон в комбинация с много атрактивни за гризачите добавки. Дифетиалон е толкова ефективен, че примамките съдържат само 25 ррм, половината от необходимата доза за останалите антикоагулантни родентициди от второ поколение.