Пест Контрол 2000 ЕООДПест Контрол 2000 ЕООД

Капани и хранилки за гризачи

Топи Стоп Капан с незасъхващо лепило за домашни и полски мишки

Капани и хранилки за гризачи

Описание: Един успешен метод за борба с масово нохлуване на гризачи, без използване на родентицидни примамки. Подходящ за използване в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, където има изисквания да се избягва залагането на отровни хранителни примамки. Успешното улавяне на гризачите изисква вимателно позициониране на Топи Стоп по протежение на пътеките, по които се движат. Активността на гризачите може да се установи чрез техните изпражнения, косми, следи от стъпки, наличие на убежища и др. При необходимост пътеките на гризачите могат да се установят чрез напрашаване с някакъв вид пудра /или талк, брашно и др./ през нощта и инспектиране за наличие на стъпки на следващата сутрин.

ЕКОТРАП Пластмасов капан с незасъхващо лепило за плъхове

Капани и хранилки за гризачи

Описание: Благодарение на специалните си свойства, използваното лепило образува гладка повърхност върху плоскостта / Екотрап/, която остава непроменена дори и при ниски температури и това гарантира улавянето на гризачи независимо от условията на околната среда. Разположете капана близо до местообитанията на гризачите или пътищата ,по които се движат,които може да установите чрез наличието на косми, екскременти, дупки , следи от стъпки и др. Ако капанът е разположен правилно, не е необходимо да се използва никакъв атрактант за гризачите, техните особености в поведението им ще Ви помогнат в тази битка.

Екотрап -тунел Пластмасов капан с незасъхващо лепило за плъхове

Капани и хранилки за гризачи

Описание: Благодарение на специалните си свойства , използваното лепило образува гладка повърхност върху плоскостта / Екотрап/, която остава непроменена дори и при ниски температури и това гарантира улавянето на гризачи независимо от условията на околната среда. Разположете капана близо до местообитанията на гризачите или пътищата ,по които се движат,които може да установите чрез наличието на косми, екскременти, дупки , следи от стъпки и др. Ако капанът е разположен правилно, не е необходимо да се използва никакъв атрактант за гризачите, техните особености в поведението им ще Ви помогнат в тази битка. Капанът /Екотрап -тунел / има защитен тунел, който освен че защитава лепливата повърхност и я запазва активна за дълго време, образува подходящи отвори , които привличат плъховете да навлязат вътре. Защитният тунел предпазва и от случайно нежелано настъпване на лепливата плоскост и скрива неприятно изглеждащите уловени плъхове от погледите на хора , които работят или преминават в близост до капаните и не са обвързани с техния мониторинг и подмяна.

Мулти-трап Живоулавящ капан за домашни и полски мишки

Капани и хранилки за гризачи

Описание: Мулти-трап е здрав, стабилен капан за мониторинг, удобен за наблюдение и лесен за поддръжка. Поставянето на Топи Стоп - лепенките вътре в капана, прави повторната му употреба след улавяне на гризач още по-лесна. Резултатите се отчитат лесно, благодарение на прозрачната врата на Мулти-трап.

Дератизационен тунел

Капани и хранилки за гризачи

Описание: Дератизационните тунели се използват за залагане на отровни хранителни примамки срещу гризача в обектите от хранително-вкусовата промишленост, болници, заведения за обществено хранене складове, животновъдни ферми и др.

Дератизационна кутия (с ключ)

Капани и хранилки за гризачи

Описание: Дератизационна кутия за плъхове и мишки. Кутиите са идеални за външна дератизация. Могат да бъдат използвани и в помещения, където няма специфични изисквания, относно безопастността на производството и не се допуска залагането на отровни хранителни примамки. Дератизационните кутии имат един пластмасов контейнер и три метални прегради, които защитават и разделят примамките от различни формулации, ако се използват едновременно (напр. паста и восъчни блокчета)